XIII Forum Gospodarcze dla Regionu - foto relacja

W dniu 08 listopada 2013r. w Cardinal Palace Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym w Klimkach k. Łukowa odbyło się XIII Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu pod hasłem ?Współpraca międzysektorowa. Samorząd ? Biznes - Organizacje pozarządowe?. Patronat honorowy nad Forum objęli: Poseł na Sejm RP Pan Cezary Kucharski, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

Zagadnienia poruszane w czasie Forum przygotowała oraz spotkanie poprowadziła Urszula Bancerz ? Przewodnicząca Rady Miasta, Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego oraz Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Gościem specjalnym Forum na zaproszenie posła Cezarego Kucharskiego, był Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W swoim wystąpieniu minister poruszył temat umowy partnerskiej oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców i samorządów z programów operacyjnych w latach 2014-2020. To właśnie te grupy będą głównymi beneficjentami pieniędzyeuropejskich w przyszłej perspektywie unijnej. Wsparcie dla firm ukierunkowane będzie na wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą w większym stopniu opierać swoją ofertę na nowoczesnych rozwiązaniach i być zdolne do samodzielnego ich wytwarzania. Przewiduje się także szersze zastosowanie instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia.

Głównym punktem Forum był panel dyskusyjny o międzysektorowej współpracy, który poprowadził Janusz Król - redaktor naczelny pisma Samorządu Terytorialnego ?Wspólnota?. Uczestnikami panelu byli Sławomir Sosnowski -Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Dariusz Kraszewski- ekspert z Fundacji im. Stefana Batorego oraz  Zofia Żuk ? Kanclerz Siedleckiej Loży BCC. Współpraca samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych jest elementem sprawnego państwa. Współpraca ta,  rozumiana powinna być nie tylko wąsko ? jako zlecanie zadań publicznych czy formalne konsultacje społeczne, ale jako partnerskie uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityk publicznych.

W dalszej części Forum Pan Jacek Paprota- Prezes Zarządu Meritum Sp. z o.o. przedstawił rolę Instytucji Otoczenia Biznesu  w procesie powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Fundacji ?Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości? w Łukowie. Tworzenie takich właśnie IOB, które będą otwarte na innowacje i podejmą działania na rzecz rozwoju systemu komunikowania, są odpowiedzią na potrzebę wspierania konkurencyjności i innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw.

Na zakończenie Pan Marcin Burczyński - Specjalista Banku Zachodniego WBK  przedstawił perspektywy stóp procentowych w Polsce.

Organizatorami XIII Łukowskiego Forum Gospodarczego byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd  Miasta w Łukowie, Urząd Gminy Łuków, Loża Siedlecka BCC, Fundacja "Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości", Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej oraz Centrum Doradztwa Finansowego.

 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama