Dotacje na dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B- I konkurs 2014 roku

 jako Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs projektów w ramach

Działania 8.2 ?Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 do 24 stycznia 2014 r., w dniu zamknięcia naboru - do godziny 16:30:00.
W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 (dalej: ?PO IG") przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.
 
Zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie projektów w ramach Działania 8.2 (tj. podpisanie umowy o dofinansowanie) może być udzielane jedynie do dnia 30 czerwca 2014 r., natomiast ich realizacja (tj. złożenie wniosku o płatność  końcową) musi zakończyć się nie później niż w dniu 31 grudnia 2015 r. Nie będzie możliwości przedłużenia realizacji projektu, tj. przedłużenia okresu realizacji umowy o dofinansowanie, poza wskazany termin.
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący inwestycji, którzy zobowiążą się, że w wyniku realizacji projektu będą współpracować z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, w oparciu o wdrożone rozwiązania elektroniczne.
O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG Wnioskodawca może ubiegać się w imieniu własnym, lub w przypadku Wnioskodawcy będącego koordynatorem sieci kontrahentów, który udokumentował pełnienie tej roli - w celu przekazania go uczestnikom sieci kontrahentów, współpracującym ze sobą na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca będący koordynatorem sieci kontrahentów może być przedsiębiorcą innym niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca. Wsparcie otrzymane przez koordynatora sieci kontrahentów będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może dotyczyć wydatków kwalifikowalnych Wnioskodawcy.
 
Budżet Działania wynosi 359 209 006,00 EUR. wota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 65 000 000,00 PLN.
Kwota dofinansowania projektu w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych, w tym w odniesieniu do kwot dofinansowania uzyskiwanych przez poszczególnych uczestników sieci kontrahentów. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana, i zależy w pierwszej kolejności od wyboru trybu udzielania wsparcia dokonanego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie, a następnie może być uzależniona m.in. od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych
 

  Zapraszamy do współpracy!

Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz 

ul. Ojców Pijarów 5, 21-400 Łuków,  www.cdf.lukow.pl/

Tel. 25 797 20 08, kom. 694 471 782,   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama