Ogłoszenie

PRACODAWCO!

został uruchomiony

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


możesz otrzymać nawet 100% środków na wsparcie

kształcenia ustawicznego dla siebie i pracowników, w wieku 45 +

 

- kursy i studia podyplomowe

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

O szczegóły pytaj w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego

i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lubinie!

 

· KFS - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, aby nie utraciły pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

· KFS - polega na przeznaczeniu części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego, w celu zwiększenia inwestycji w potencjał kadrowy, który ma poprawić zarówno pozycję firm jak i pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Pracodawco!

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą , który zatrudnia mniej niż
10 pracowników, a roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln. EUR -  to otrzymasz 100% kosztów kształcenia.

Jeśli zatrudniasz ponad 10 osób, możesz otrzymać 80 % kosztów kształcenia zarówno swojego jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy- Art. 69a ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.)

 

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
WYDZIAŁ  POLTYKI RYNKU PRACY
ul. OBYWATELSKA 4, 20-092 LUBLIN
tel. 81 46 35 300, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 www.wup.lublin.pl

 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama