XIV Forum Gospodarcze dla regionu - foto relacja

XIV Forum Gospodarcze dla Regionu - foto relacja

W dniu 07 listopada 2014r. w Sali Bajecznej w Łukowie odbyło się XIV Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu pod hasłem „Innowacje i konkurencyjność - nowy wymiar rozwoju regionu w latach 2014-2020”.

Patronat honorowy nad Forum objęli: Poseł na Sejm RP Pan Cezary Kucharski, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk. Patronat medialny nad Forum objęli: TVP Lublin, Radio Lublin, Master TV, Katolickie Radio Podlasie, Magnes TV, Wspólnota Łukowska.

W Forum uczestniczyli przedsiębiorcy, władze samorządowe, instytucje okołobiznesowe   z powiatów północnej Lubelszczyzny: łukowskiego, radzyńskiego, ryckiego, bialskiego i parczewskiego. Łącznie w Forum udział wzięło około 220 osób.

Zagadnienia poruszane w czasie Forum przygotowała oraz spotkanie poprowadziła Urszula Bancerz – Przewodnicząca Rady Miasta, Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego oraz Viceprezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Głównym punktem Forum było wystąpienie Marka Zubera, ekonomisty, analityka rynków finansowych. Pan Zuber poruszył temat trendów i zmian gospodarczych oraz ich wpływu na rozwój regionu.

Kolejnym punktem Forum było wystąpienie Marcina Wasilewskiego - Pracownika Ministerstwa  Infrastruktury i Rozwoju, doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod hasłem „Innowacje i konkurencyjność - nowy wymiar rozwoju regionu w latach 2014-2020”. Pan Wasilewski podkreślił duże znaczenie innowacyjności projektów, które mogą być źródłem wzrostu konkurencyjności firm.                      

Gościem specjalnym Forum na zaproszenie posła Cezarego Kucharskiego, był Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa.  

W dalszej części Forum Pani Katarzyna Kiszczak - Starszy Specjalista ds. programowania w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Lublinie przedstawiła, jakie  fundusze strukturalne dostępne będą dla przedsiębiorstw i samorządów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Kolejnym punktem Forum było wystąpienie Pani Elwiry Rycaj z Departamentu Gospodarki
i Innowacji
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na temat „Inteligentne specjalizacje – nowy wymiar polityki naukowej i innowacyjnej regionu do roku 2020”. Pani Rycaj omówiła, czym są inteligentne specjalizacje, jakie są jej cele i jakie znaczenie mają dla rozwoju regionów.    

Na zakończenie Pan Karol Lato z Meritum Sp. z o.o. przedstawił strategiczne kierunki działalności Instytucji Otoczenia Biznesu na przykładzie Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w Łukowie.

Organizatorami XIV Łukowskiego Forum Gospodarczego byli: Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd  Miasta w Łukowie, Urząd Gminy Łuków, Loża Siedlecka BCC, Fundacja "Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości", Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej oraz Centrum Doradztwa Finansowego.

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama