Historia

Poparcie drugiego odcinka małej obwodnicy.

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Przedsiębiorcy Powiatu Łukowskiego i pracownicy przedsiębiorstw zdecydowanie popierają budowę drugiego odcinka tzw. małej obwodnicy od ul. Warszawskiej do ul. Świderskiej. Uważamy, iż inwestycja ta jest strategiczna dla miasta Łuków jako stolicy powiatu łukowskiego, niezbędna z uwagi na narastające utrudnienia w ruchu drogowym. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz powstałe na terenie miasta supermarkety...

Więcej: Poparcie drugiego odcinka małej obwodnicy.

 

Pismo informujące o działalności Stowarzyszenia.

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej powstało 17 września 2001 r. z inicjatywy 20 przedsiębiorców działających na terenie powiatu łukowskiego. Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków - przedstawicieli największych przedsiębiorstw w powiecie. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków stowarzyszenia..

Więcej: Pismo informujące o działalności Stowarzyszenia.

 

Pismo do członków SPZŁ

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej informuje, iż w dn. 30.03.2006 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2005 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano również wyboru nowych władz Stowarzyszenia w składzie...

Więcej: Pismo do członków SPZŁ

 
Reklama
Reklama
Reklama