Poparcie drugiego odcinka małej obwodnicy.

Przedsiębiorcy Powiatu Łukowskiego i pracownicy przedsiębiorstw zdecydowanie popierają budowę drugiego odcinka tzw. małej obwodnicy od ul. Warszawskiej do ul. Świderskiej. Uważamy, iż inwestycja ta jest strategiczna dla miasta Łuków jako stolicy powiatu łukowskiego, niezbędna z uwagi na narastające utrudnienia w ruchu drogowym. Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz powstałe na terenie miasta supermarkety...

 

Łuków, dn. 25.01.2008 r.

Rada Powiatu Łukowskiego

Szanowni Radni,

Przedsiębiorcy Powiatu Łukowskiego i pracownicy przedsiębiorstw zdecydowanie popierają budowę drugiego odcinka tzw. małej obwodnicy od ul. Warszawskiej do ul. Świderskiej.

Uważamy, iż inwestycja ta jest strategiczna dla miasta Łuków jako stolicy powiatu łukowskiego, niezbędna z uwagi na narastające utrudnienia w ruchu drogowym.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz powstałe na terenie miasta supermarkety, powodują zakorkowanie w godzinach szczytu głównych ulic w mieście. Zaniechanie budowy kolejnego odcinka tej drogi za kilka lat doprowadzi to paraliżu komunikacyjnego w mieście. Jest to istotne dla wszystkich mieszkańców powiatu i osób przejeżdżających przez Łuków.

Niestety wąskie ulice w mieście nie są przystosowane do tak dużego natężenia ruchu drogowego.

Budowa kolejnego odcinka tzw. małej obwodnicy jest niezbędnym krokiem do stworzenia ruchu pierścieniowego w mieście, do czasu wybudowania właściwej obwodnicy miasta. Pozwoli to nie tylko na wyeliminowanie wielu niebezpieczeństw, ale również nada miastu nowoczesny wygląd. Umożliwi stworzenie bezpiecznego ruchu pieszo-jezdnego tzw. ścieżek rowerowych.

Niezrealizowanie powyższej inwestycji spowoduje:

? zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych i użytkowników pojazdów jednośladowych poruszających się w centrum miasta .

? coraz większe zagrożenie dla ludzi i budynków spowodowane przejazdem samochodów, co jest szczególnie istotne z uwagi na utrudnione (niemożliwe) warunki prowadzenia akcji ratunkowej.

? częste kolizje powodowane ogromnym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, skutkujące znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym, paraliżującymi ruch w mieście.

? ogromne zanieczyszczenie spalinami centrum miasta, szczególnie odczuwane latem przez osoby zamieszkujące budynki w ścisłym jego centrum .

Uważamy, iż proponowane rozwiązania drogowe będą także stymulowały rozwój przemysłu i usług, nie tylko wzdłuż budowanego ciągu komunikacyjnego.

Naszym zdaniem Starostwo Powiatowe dołożyło wszelkich starań, aby zminimalizować niekorzystne skutki sąsiedztwa budowanej tzw. małej obwodnicy i osiedla bloków mieszkaniowych. Zaproponowany montaż ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż odcinka budynków najbliżej położonych od linii jezdni jest naszym zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem.

Za kontynuacją inwestycji przemawiają, także pozytywne opinie zarówno użytkowników, jak i mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż pierwszego odcinka tzw. małej obwodnicy przy ul. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym uważamy za zasadne uwzględnienie naszego głosu w powyższej sprawie.

 

Z poważaniem:

 

W załączeniu:

1. Listy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw popierających budowę ul. Jagiełły (II odcinka tzw. małej obwodnicy) - list ???. szt.

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Łukowskiego

2. Wojewoda Lubelski

3. Marszałek Województwa Lubelskiego

4. Burmistrz Miasta Łuków

Reklama
Reklama
Reklama