Pismo do członków SPZŁ

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej informuje, iż w dn. 30.03.2006 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2005 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Dokonano również wyboru nowych władz Stowarzyszenia w składzie...

 

Szanowni Państwo

 

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej informuje, iż w dn. 30.03.2006 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2005 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Dokonano również wyboru nowych władz Stowarzyszenia w składzie:

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes - Urszula Bancerz

V-ce Prezes - Bogdan Kucharski

V-ce Prezes - Halina Bogusz

Sekretarz - Mariusz Kownacki

Skarbnik - Wiesław Tomczak

Członek Zarządu - Alicja Nowicka

Członek Zarządu - Sławomir Dziudzik

Członek Zarządu - Kazimierz Jakubiak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Jerzy Nowak,

Włodzimierz Sałek,

Kazimierz Szcześniak

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Mariusz Borysiuk,

Tadeusz Kucharski,

Andrzej Bancerz

 

Walne Zebranie Członków uchwaliło kwotę 50 zł jako wpisowe dla nowych członków Stowarzyszenia oraz składkę miesięczną w kwocie 10 zł.

 

Na posiedzeniu Zarządu w dn. 25.04.2006 r. ustalono następujący plan działań Stowarzyszenia na najbliższy okres:

 

- Organizacja spotkania z Mediami ? Budowanie pozytywnego wizerunku firmy za pośrednictwem mediów?- 25.05.2006 r. godz. 19.00 Restauracja ?Warszawska 18?

- Szkolenie dla członków stowarzyszenia na temat ? Negocjacje w biznesie- umiejętność wywierania wpływu?- I połowa czerwca 2006 r.

- Spotkanie integracyjne ? Letnie grillowanie 2006?- 30.06.2006 r.

- Stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia

- Udział w posiedzeniach Lubelskiego Sejmiku Gospodarczego

- Utworzenie Klubu ?Młodego Przedsiębiorcy?

 

Współudział w pozyskiwaniu środków z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości w powiecie.

 

Zarząd otwarty jest na Państwa propozycje dotyczące kierunków działań Stowarzyszenia. Jednocześnie przypomina, iż jednym z zadań statutowych naszej organizacji jest wspieranie jej członków w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zapraszamy serdecznie na ?Spotkania Wtorkowe? odbywające się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 19.00 w Restauracji ?Warszawska 18?. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dn. 06.06.2006 r., kolejne 20.06.2006 r.

 

Prezes Stowarzyszenia

Urszula Bancerz

Reklama
Reklama
Reklama