Aktualności

Przedsiębiorcy na start!

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Wreszcie ruszają długo oczekiwane przez przedsiębiorców Lubelszczyzny programy dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL).

W dniu 10 kwietnia br. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), zajmująca się wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO WL ogłosiła rozpoczęcie naboru Planów Projektów w ramach procedury Preselekcji.

Przypomnijmy, że celem Planu Projektu (uproszczonego wniosku o dofinansowanie) jest sprawdzenie czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach RPO tzn. czy wnioskodawca może być beneficjentem danego działania, czy przedsięwzięcie jest zgodne z celami danego działania, czy zostało spełnione kryterium minimalnej i maksymalnej wartości dotacji, czy planowane wydatki są zgodne z listą wydatków opisanych w Podręczniku kwalifikowalności RPO WL.

Więcej: Przedsiębiorcy na start!

 

Konferencja dla przedsiębiorców powiatu łukowskiego.

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej, Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Centrum Doradztwa Finansowego w dn. 09.05.2008 r. organizują konferencję kierowaną do przedsiębiorców powiatu łukowskiego
Nazwa spotkania:
"Dotacje unijne na przedsięwzięcia rozwojowe dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013"

Więcej: Konferencja dla przedsiębiorców powiatu łukowskiego.

 

Czy będzie boom na spółki kapitałowe?

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Podczas dzisiejszego (22.04.2008 r.) posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych propozycji, zawartych w projekcie, jest obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, co powinno wpłynąć pobudzająco na ich rozwój. Zdaniem wielu przedsiębiorców, obecnie obowiązujące minimalne wysokości kapitału zakładowego (50 tys. zł) i kapitału akcyjnego (500 tys. zł) są zbyt wysokie i często okazują się barierą, która utrudnia rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Projekt przewiduje obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółek z o.o. do 5 tys. zł, a spółek akcyjnych do 100 tys. zł.

Więcej: Czy będzie boom na spółki kapitałowe?

 

Pieniądze dla przedsiębiorczych rolników

piątek, 30 stycznia 2009 00:00

Jak nas poinformował Marcin Troć z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału ARiMR już na przełomie maja i czerwca 2008 roku zostanie ogłoszony konkurs naboru wniosków do działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa dla Wnioskodawców z woj. lubelskiego, którzy w 2008 r. złożą wnioski o przyznanie dotacji w ramach powyższego działania wyniesie ponad 9 mln euro.

Więcej: Pieniądze dla przedsiębiorczych rolników

 

Strona 31 z 31

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama